Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant MoaFemale/Sweden Recent Activity
Deviant for 9 Years
Needs Core Membership
Statistics 12 Deviations 214 Comments 3,348 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Activity


deviantID

Vivsmoa
Moa
Sweden
Current Residence: The moon o__o
Interests

AdCast - Ads from the Community

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconaozame-san:
Aozame-san Featured By Owner Jul 6, 2011
Kvinna! Hur hittade du min dA? :o
Reply
:iconvivsmoa:
Vivsmoa Featured By Owner Jul 6, 2011
ninja serru!~ BD
Reply
:iconvaati102:
vaati102 Featured By Owner Feb 24, 2010  Hobbyist Traditional Artist
Thanks for the fav~! :D
Reply
:iconpullmeoutalive:
pullmeoutalive Featured By Owner Jan 26, 2010
Thank you for the fav! :3
Reply
:iconmaklods:
Maklods Featured By Owner Dec 27, 2009
Tack för att du hälsa på min sida.
var vänligen kom igen nästa gång
Reply
:iconerikbjornor:
ErikBjornor Featured By Owner Dec 18, 2009  Hobbyist Traditional Artist
Kommer du till refugen? :D
Reply
:iconvivsmoa:
Vivsmoa Featured By Owner Dec 18, 2009
jag är rädd för refugen o__O
Reply
:iconerikbjornor:
ErikBjornor Featured By Owner Dec 18, 2009  Hobbyist Traditional Artist
Nej men sluta nu :D Det är askul idag! Typ baka och sånt sköj :D jag kan berätta om mina inkö;p som jag gjorde idag! Nya pennor o stuff! :D
Reply
:iconvivsmoa:
Vivsmoa Featured By Owner Dec 18, 2009
jag är livrädd för refugen D8

men jag måste kanske kolla efter mina nycklar - 3- jag misstänker at jag glömde dem där...

ååh! inkö;p av pennor 8D
Reply
(1 Reply)
:iconerikbjornor:
ErikBjornor Featured By Owner Nov 15, 2009  Hobbyist Traditional Artist
jag får buga och bocka för favoriseringen ;) hahaha
Reply
Add a Comment: